Koroonaviirusega seotud piirangud muuseumides

Koroonaviirusega seotud piirangud muuseumides

Palume muuseumi sisenemiseks esitada tõend koroonaviiruse vastu vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

Muuseumikülastajatel ning üritustel või tegevustes osalejatele tuleb tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et muuseumit saavad külastada ning üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimesed. Negatiivse testi alusel enam muuseumitesse ei pääse.

Teeme omalt poolt kõik, et tagada noortele muuseumisõpradele seiklusrohke, mõnus ja turvaline muuseumikülastus.

Muuseumide külastamisel kehtivad reeglid ja piirangud kooligruppidele:

  • Alates 29. oktoobrist laieneb maskikandmise kohustus siseruumides kõikidele kontrollitud tegevustele ja asukohtadele. Maskikohustus rakendub kõigile, kes on vähemalt 12-aastased.
  • Eeldusel, et isikul puuduvad haigussümptomid ning talle ei ole kehtestatud liikumisvabaduse piirangut, saavad alla 19-aastased üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilased ilma COVID-19 tõendita ja testimiseta osaleda huviringides ning tulla koos klassiga või rühmaga muuseumisse ja näituseasutusse õppekäigule (st muuseumitundi, ekskursioonile vms). Erandit kohaldatakse ka isikule, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks. Erand kehtib ka koos klassiga õppekäigul olevale õpetajale.
  • Tingimus on, et õppekäigul osalevad ainult sama klassi või rühma õpilased.

SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid järgib kõikides oma tegevustes Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitusi muuseumi turvaliseks külastuseks. Oleme liitunud ka vastutustundlike ettevõtete tarbijamärgisega „Siin on turvaline“.

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid lähtub Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning seda muutvatest korraldustest.

Rohkem infot: https://www.kriis.ee/et