Koroonaviirusega seotud piirangud muuseumides

Koroonaviirusega seotud piirangud muuseumides

Alates 9. augustist palume muuseumi sisenemiseks esitada tõend koroonaviiruse vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta.

Kui üritustel või tegevustes osaleb siseruumides üle 50 ja väljas üle 100 inimese, siis tuleb tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid lähtub Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning seda muutvatest korraldustest.

Rohkem infot: https://www.kriis.ee/et