Avalik teave

 

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid põhikiri: Põhikiri

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid arengukava (kinnitatud 08.03.2023): Arengukava

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid majandusaasta aruanded: Finantsaruanded

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kogumispõhimõtted ja kogude korralduse põhimõtted 2024-2027

 

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid hankekord: Riigihangete kord

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid hankeplaanid:

Hankeplaan 2024

Hankeplaan 2023

Hankeplaan 2022

Hankeplaan 2020

Hankeplaan 2019