Avalik teave

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid põhikiri: Põhikiri

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid arengukava: Arengukava

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kogumispõhimõtted: Kogumispõhimõtted_2021-2024

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid hankekord: Riigihangete kord

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid hankeplaan:

Hankeplaan 2020

Hankeplaan 2019