Teadus ja kogud

Läänemaa muuseumi toimetised

Alates 1997. aastast on Läänemaa Muuseum välja andnud artiklite kogumikku “Läänemaa Muuseumi toimetised”, milles avaldatakse Läänemaa aja- ja kultuurilugu käsitlevaid artikleid.

Tänu Kultuuriministeeriumi muuseumide arendamise toetusprogrammile ja Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivile DIGAR on “Läänemaa Muuseumi toimetised” digiteeritud ja kõigile internetis tasuta kättesaadavad.

Trükised on müügil Haapsalu raekojas (Kooli 2).

Läänemaa Muuseumi Toimetised XXIII

ANTI SELART

Haapsalu kui kaubalinn 13. ja 14. sajandil
Trading town Haapsalu in the thirteenth and fourteenth century

 

ANTON PÄRN, MADIS NÕMM

Lisandusi Lihula vanima kiriku asukoha määramisel
Additions in determining the location of the oldest church in Lihula

 

MADIS MAASING

Kuidas saadi ja kuidas ei saadud Saare-Lääne piiskopiks
How did one become the Bishop of Osilia and how did one not

 

ANU MÄND

Piiskop ja vaene naine: Kerstine Kruse pärandiloend aastast 1517
The Bishop and a poor woman: the probate inventory of Kerstine Kruse from 1517

 

INNA PÕLTSAM-JÜRJO

Ühest hävinud hauaplaadist Haapsalu toomirikus
On a destroyed grave slab from the Haapsalu cathedral

 

ERKI RUSSOW

Erandlik leid Läänemaalt – keskaegne ehisbrakteaat Erja külast
Medieval silver bezant from Erja village in West-Estonia

 

KAAREL ANTONS

Spordi kujunemine ja areng Läänemaal enne Vabadussõda
Formation of sports activities in Lääne County before the War of Independence

 

EIMAR TÄRK

Kahe peaga kapten ja ahvinahkne kasukas: Läänemaa meremehed Tallinna politsei meremeeste välispasside nimekirjas 1920. aastal
Two-headed captain and monkey-skin coat: Läänemaa sailors on the foreign passport list for seamen at Tallinn Police in 1920

 

JORMA FRIBERG

Sigadega Helsingisse: Aleksander Pikneri sigade transpordist Vormsist ja Haapsalust Helsingisse aastatel 1889–1914
With pigs to Helsinki: Aleksander Pikner’s transport of pigs from Vormsi and Haapsalu to Helsinki in 1889–1914

 

Koostaja: Eve Otstavel

Toimetaja: Anu Lepp

Kujundaja: Kersti Siitan

201 lk

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid 2021

Läänemaa Muuseumi toimetised XXII

KATRIN TREUMAN. Läänemaa lohukivid

IVAR LEIMUS. Lisandusi Võnnu hilisviikingiaegsele mündiaardele

MADIS MAASING. Saare-Lääne toomhärrad piiskop Peter Wetbergi ajal (1471–92)

JÜRI KIVIMÄE. Läänemaa talupoegade kaebused anno 1561

ANU MÄND. Ühest Saare-Lääne piiskopi hauaplaadist

ISABEL AASO-ZAHRADNIKOVA, HILKKA HIIOP, TIINA-MALL KREEM, ANNELI RANDLA. Uusi andmeid Christian Ackermanni tööde kohta Karuse, Lihula ja Martna kirikus

INNA PÕLTSAM-JÜRJO. Haapsalu linna- ja lossikiriku inventarid anno 1692 ja 1693

KALEV JAAGO. Tõend linna vallikraavi olemasolust hilisema Kalda tänava alguses. Väljavõte Haapsalu raes 14. mail 1778 toimunud istungi protokollist.

IVAR RÜÜTLI. Ridadevaheline Russwurm. Meenutusi “Eibofolke” tõlkimisest

AGO PAJUR. Sada aastat eesti suurtükiväe sünnist Haapsalus

MATI MANDEL. Oru valla metsavennad 1941. aasta suvesõjas

TRIIN TARK. Läänemaalastest järelümberasujad: 1941. aastal Saksamaale väljarännanute taustast ja rahvusest

Hüvasti, Tanel Moora!

 

Koostaja: Eve Otstavel

Toimetaja: Anu Lepp

Kujundaja: Kersti Siitan

275 lk

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid 2019

Läänemaa Muuseumi toimetised XXI. Linnamüürist lavaboni: uurimusi Läänemaa kesk- ja uusajast

Anton Pärn. Haapsalu linnamüürist viimaste uurimistööde taustal

Madis Maasing. Kas Saare-Lääne toomkapiitlist sai 1524. aasta järel aadlikapiitel?

Anu Mänd, Kaire Tooming. Keskaegseid raidkivileide Haapsalu linnusest aastal 2017

Erki Russow. Tükike keskaegset linnakultuuri Lihula külje alt

Risto Paju. “Võõra nime all”. Lihula kiriku kadunud ristimiskivi Tallinna Linnamuuseumi raidkivikogus

Merike Kurisoo. Unustatud altariretaabel Lääne-Nigula kirikust

Kalev Jaago, Tiiu Jaago. Välitööd Maidla kohapärimuse kogumisel

Kalev Jaago. Linnamäe küla ja Haapsalu seos 1549. aastast

Koostaja: Eve Otstavel

Toimetaja: Anu Lepp

Kujundaja: Kersti Siitan

155 lk

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid 2018

Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kogumispõhimõtetega saate tutvuda siin.

 

Muuseumide infosüsteem MuIS

 

MuIS on veebipõhine töökeskkond, mis on mõeldud muuseumikogude haldamiseks ja riigivara üle arvestuse pidamiseks ning võimaldab teha muuseumides leiduva informatsiooni kättesaadavaks nii erialaspetsialistile kui kõigile teistele huvilistele.

Tehke meie kogudega tutvust  siin.

Kasutusjuhend:

  • Valige tabeli alumisest osast link Detailne otsing.
  • Kirjutage märksõna otsitava eseme kohta lahtrisse Nimetus. (Soovitatav on otsingus kasutada märksõna ees ja taga protsendimärke. See võimaldab teha otsinguid ka sõnaosade kaupa. Näiteks otsing %pullap% annab tulemuseks ühe paiga erineva võimaliku kirjapildiga – nii Pullapää, Pullapä kui Pullapeaga seotud esemed.)
  • Asutust, mille kogudest soovite eset leida, saate valida parempoolse tulba keskmisest lahtrist Muuseum, klikates lahtri paremas servas olevale väikesele noolekesele.
  • Kui soovite leida vaid esemeid, mis on üles pildistatud, tehke linnuke vasakpoolse lahtri all olevasse kastikesse Pildiga museaal.

Sellest, kuidas MuIS-i õppevahendina kasutada, loe siit.