Noored said mööblilugude eest auhinnad

Noored said mööblilugude eest auhinnad

Haapsalu raekoda kuulutas jaanuaris välja koolinoortele suunatud veebikonkursi “Mööblilood”, mis kutsus lapsi ja noori uudistama oma kodudes leiduvaid mööbliesemeid. Muuseumipäeval, 18. mail anti Haapsalu raekojas noortele üle autasud. Samas on üleval võitjate töid tutvustav stend.

Õpilased said ülesandeks jäädvustada fotole oma suguvõsa kodudes asuv kõige põnevam vana mööbliese ning kirjeldada, mis selle eseme eriliseks teeb.

Konkursil osales kümme noort 12 esemega kolmest Läänemaa koolist. Kõik tööd jõudsid Haapsalu raekoja Facebooki lehele, kus meie jälgijad said hääletada oma lemmiku poolt.

Rahvahääletuse tulemusel selgus esikolmik, kellele panid auhinnad välja SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut, SA Eesti Ajaloomuuseum ja Riigikantselei.

I koht – Hugo Õunaid, Ridala põhikool, 9. klass

II koht – Annabel Voolaid, Läänemaa Ühisgümnaasium, 11. klass

III koht – Mariel Zimmer, Palivere põhikool, 9. klass

Konkursi eesmärgiks oli panna noori väärtustama vanu asju ja nendega kaasas käivaid lugusid ning äratada huvi oma suguvõsa ajaloo vastu. Paljude vanavanemate aegsete või isegi vanemate mööbliesemetega käivad kaasas põnevad lood, millest noorem põlvkond vahest pole isegi kuulnud. Konkurss andis noortele võimaluse koos oma pereliikmetega meenutada möödunud aegu ning seiku.

Fotol on II koha saanud Annabel Voolaid vanematega. Esikoha saaja ei saanud kahjuks osaleda. Foto: Laura Eichhorst