Muuseumi kodukord ja külastaja meelespea

 • Ants Laikmaa muuseum koosneb pargist ja selles asuvatest hoonetest, territooriumil viibimiseks osta pilet peamajast muuseumi lahtiolekuajal.
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
 • Muuseumist lahkudes võta endaga kaasa külastuse jooksul tekkinud prügi ja pane see kodusesse prügikasti.
 • Muuseumis viibimise ajal hoia koer rihma otsas.
 • Püüa linde mitte häirida.
 • Jalgrattaga võid liikuda teedel ja radadel, mootorsõiduk jäta parklasse.
 • Seeni, lilli, ravimtaimi ja muid loodusande võib korjata, kui nad pole looduskaitse all.
 • Kui märkad looduse või väärtuste kahjustamist, teata sellest telefonil 472 9756.

Keelatud on:

 • lahtise tule tegemine
 • suitsetamine muuseumi territooriumil
 • looduskaitseobjektide, kaitsealuste liikide, lindude ja loomade elupaikade, puude ja põõsaste kahjustamine
 • looduskaitsealuste taimede, seente ja muude loodusandide korjamine või muul viisil kahjustamine