Konkursi reglement

ILON WIKLANDI NIMELISE NOORE KUNSTNIKU PREEMIA KONKURSI REGLEMENT

I ÜLDSÄTTED

1.1. „Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia” on asutanud Ilon Wikland ja Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, eesmärgiga julgustada noort kunstnikku tema loomelise rännaku alguses.

1.2. Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia väljakuulutamine ja üle andmine toimub igal aastal  5. veebruaril, Ilon Wiklandi sünnipäeval.

1.3. Preemia väljaandmiseks korraldatakse konkurss.

1.4. Konkursi väljakuulutamiseks avaldatakse teade Iloni Imedemaa veebilehel, vähemalt ühes ülevabariigilises ja kohalikus ajalehes, sotsiaalmeedias, kunstikoolides.

II OSAVÕTUTINGIMUSED

2.1. Osaleda saavad kõik Eestis kunstikoolis ja kunstiringis õppivad noored vanuses 14-18 aastat. Hinnatakse klassikalist oskust joonistada ja teose isikupära.

2.2. Nõuded töödele: üks A4 – A2 suuruses töö vabalt valitud teemal ja tehnikas ning vähemalt kaks A4 – A2 suuruses illustratsiooni. “Ilus roos” (“Eesti muinasjutud. I:1. Imemuinasjutud”, Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus 2009).

Vajuta sellele lingile, et laadida alla tekst: Ilus roos

Kõik tööd peavad olema käsitsi teostatud.

2.3. Tööd esitatakse hiljemalt 11. jaanuariks posti teel või isiklikult Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid struktuuriüksuse Iloni Imedemaa  aadressil  Kooli 5, 90502 Haapsalu. Töödele lisada: autori nimi, vanus, kontakttelefon, e-maili aadress, kool, juhendaja nimi.

2.4. Konkursile esitatud tööde paremik eksponeeritakse Iloni Imedemaal.

2.5 Võitja ei saa osaleda järgmise aasta konkursil.

III KORRALDUS  JA  ŽÜRII

3.1. Konkursile esitatud töödest teeb valiku žürii, kelle koosseisu kuuluvad Iloni Imedemaa, Haapsalu Lasteraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskuse, disainerite ja raamatuillustraatorite esindajad.

3.2. Žürii koosseisu kinnitab Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja hiljemalt tööde esitamise tähtajaks.

3.3.  Žürii liikmed valivad enda seast esimehe ja lepivad kokku žürii  töökorralduse.

3.4 Konkursitöödele tuleb järele tulla 3 kuu jooksul.

IV PREEMIAFOND

4.1. Preemiafondi moodustavad Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid Ilon Wiklandi litograafiate ja tema teoseid kujutavate  suveniiride ja meenete  müügist sihtotstarbeliselt preemiafondile laekunud vahendid,  sihtotstarbelised annetused ja muud Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid vahendid.

4.2. Konkursi igaaastane preemiafond on 1000 eurot.

4.3. Preemia andmiseks teeb otsuse žürii koostöös Ilon Wiklandiga. Žüriil on õigus preemiafond ümber jagada või preemiaid mitte välja anda.

4.4. Preemia väljamaksmine toimub žürii ettepanekul, Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja käskkirja alusel.