Konkurss

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi võitjad on selgunud

Ilon Wiklandi 94. sünnipäeval kuulutati Haapsalus Iloni Imedemaal välja Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi laureaadid. Žürii hinnangul pälvis võidu sel aastal Mirtel Maasikas, kes on Rocca al Mare Kooli ja Sally Stuudio õpilane. Teise koha pälvis Triinu-Liis Urgard Kohila Gümnaasiumist ning kolmanda koha Mirel Kallas Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist. Eriauhind anti välja Robi Mäeperele Haapsalu kunstikoolist.

Konkurss toimus kümnendat korda. See on ellu kutsutud eesmärgiga innustada noori kunstiõpilasi nende loomerännaku alguses. Noortel tuli esitada üks töö vabalt valitud teemal ning vähemalt kaks illustratsiooni. Seekord anti konkursil osalejatele ülesandeks teha illustratsioonid eesti rahvajutule “Kullalaev” raamatust “Õnneliku inimese särk. Eesti rahvajutud”, mille on koostanud ja ümber jutustanud Piret Päär.

Žüriiliikmete Tea Tammelaane, Viive Noore, Krista Kumbergi, Karin Mägi, Triin Soone, Katrin Ehrlichi ja Urmas Viigi sõnul on noored kunstnikud väga andekad ja läbi aastate on konkursi tase olnud rõõmustavalt kõrge. Seetõttu ei ole lõplikku valikut kunagi väga lihtne teha. Seekord esitas konkursile oma tööd 51 noort kunstnikku. Osalejaid oli üle kogu Eesti – Arukülast, Haapsalust, Kohilast, Koselt, Kuressaarest, Lasilast, Maardust, Orissaarest, Pärnust, Põlvast, Sauelt, Tallinnast, Tartust, Viljandist.

Konkursi võitis Mirtel Maasikas, kes õpib Rocca al Mare Koolis ja Sally Stuudios.

15-aastase Mirtel Maasika puhul mainis žürii, et tegemist on väga andeka noore kunstnikuga, kes on oma detailirohketes töödes suutnud oskuslikult kokku sulatada erinevaid stiililahendusi. Rahvajutu kujutamine kaasaegse pildikeele abil mõjub põnevalt ja värskelt.

Teise koha pälvis Triinu-Liis Urgard Kohila Gümnaasiumist. Tema juhendaja on Anu Roosild.

18-aastane Triinu-Liis Urgard jäi žüriile silma väga hea joonistamisoskuse poolest. Tema tööd on põnevalt detailirohked ja väga hea koloriidiga. Oskuslikult on edasi antud karakterite emotsioone.

Kolmanda koha pälvis Mirel Kallas Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist.

17-aastane Mirel Kallas paistis silma väga osavalt detailide ja fooni kokku sidumises. Ootamatud rakursid mõjuvad vaatajaile väga põnevalt.

Konkursi 1000 euro suurune auhinnafond otsustati seekord jagada kolme esikoha vahel võrdselt. Lisaks sai laureaat Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt välja pandud Anne Linnamäe originaaltöö.

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss sai alguse 2014. aastal Ilon Wiklandi soovist julgustada ja innustada noori kunstiõpilasi end arendama ja proovile panema.

Illustratsioonikonkursile on osalema oodatud 14-18-aastased noored üle Eesti.

Konkursi iga-aastane preemiafond on 1000 eurot, mille jagamise otsustab žürii. Lisaks saab võitja Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt välja pandud auhinna – ühe eesti illustraatori signeeritud autoritöö.

ILON WIKLANDI NIMELISE NOORE KUNSTNIKU PREEMIA KONKURSI REGLEMENT

I ÜLDSÄTTED

1.1. „Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia” on asutanud Ilon Wikland ja Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, eesmärgiga julgustada noort kunstnikku tema loomerännaku alguses.

1.2. Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia väljakuulutamine ja üle andmine toimub igal aastal  5. veebruaril, Ilon Wiklandi sünnipäeval.

1.3. Preemia väljaandmiseks korraldatakse konkurss.

1.4. Konkursi väljakuulutamiseks avaldatakse teade Iloni Imedemaa veebilehel, vähemalt ühes ülevabariigilises ja kohalikus ajalehes, sotsiaalmeedias, kunstikoolides.

 

II OSAVÕTUTINGIMUSED

2.1. Osaleda saavad kõik Eestis õppivad noored vanuses 14-18 aastat.

2.2. Nõuded töödele: üks A4 – A2 suuruses töö vabalt valitud teemal ja tehnikas ning vähemalt kaks A4 – A2 suuruses illustratsiooni. 

Hinnatakse kompositsiooni loomise oskust, võimet ette antud tekstiga suhestuda ja muinasjutu olemust edasi anda ning teoste isikupära.

2.3. Tööd esitatakse hiljemalt 11. jaanuariks posti teel või isiklikult Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid struktuuriüksuse Iloni Imedemaa  aadressil  Kooli 5, 90502 Haapsalu (kontakt, Maarja Kõuts tel. +372 5332 7332). Töödele lisada: autori nimi, vanus, kontakttelefon, e-maili aadress, kool, juhendaja nimi.

2.4. Konkursile esitatud tööde paremik eksponeeritakse Iloni Imedemaal.

2.5 Võitja ei saa osaleda järgmise aasta konkursil.

 

III KORRALDUS  JA  ŽÜRII

3.1. Konkursile esitatud töödest teeb valiku žürii, kelle koosseisu kuuluvad Iloni Imedemaa, Haapsalu Lasteraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskuse, disainerite ja raamatuillustraatorite esindajad.

3.2. Žürii koosseisu kinnitab Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja hiljemalt tööde esitamise tähtajaks.

3.3. Žürii liikmed valivad enda seast esimehe ja lepivad kokku žürii  töökorralduse.

3.4 Konkursitöödele tuleb järele tulla 3 kuu jooksul pärast näituse lõppemist.

 

IV PREEMIAFOND

4.1. Preemiafondi moodustavad Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid Ilon Wiklandi litograafiate ja tema teoseid kujutavate  suveniiride ja meenete  müügist sihtotstarbeliselt preemiafondile laekunud vahendid,  sihtotstarbelised annetused ja muud Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid vahendid.

4.2. Konkursi igaaastane preemiafond on 1000 eurot. Lisaks saab võitja Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt välja pandud auhinna –  ühe eesti illustraatori signeeritud autoritöö.

4.3. Preemia andmiseks teeb otsuse žürii koostöös Ilon Wiklandiga. Žüriil on õigus preemiafond ümber jagada või preemiaid mitte välja anda.

4.4. Preemia väljamaksmine toimub žürii ettepanekul, Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja käskkirja alusel.

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi võitjad

2024

Mirtel Maasikas Rocca al Mare koolist

2023

Kirke Kirt Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist

2022

Mirel Kallas Pärnu Rääma Põhikoolist

2021

Marie Martine Lupp Võru Kunstikoolist

Elise Lissel Pähkel Vanalinna Hariduskolleegiumist

 

2020

Jane Mustrik Võru Kunstikoolist

2019

Annleen Leesma Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolist

Saara Väli  Orissaare Gümnaasiumist

2018

Kassandra Laur Kose Kunstikoolist

Artur Anniste  Sally Kunstistuudiost

Marlene Schwindt Haapsalu Põhikoolist

Kai-Melli Kapten Türi Põhikoolist

Meeli Maria Viikmaa Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolist

2017

Aliis Vatku Haapsalu Kunstikoolist

2016

Anna-Liisa Sääsk Viljandi Kunstikoolist

2015

Liisamari Viik Pärnu Kunstikoolist