Tööstuspärandi projekt

Tööstuspärandi taaselustamise projekt 

Läti ja Eesti 30 organisatsiooni algatasid projekti „Revival of Industrial heritage for tourism development” (Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks). Projekt tegeleb tööstuspärandi objektide renoveerimise ja külastajatele atraktiivsemaks muutmisega.

Tööstuspärandi projekti eesmärk on tõsta külastajate teadlikkust tööstuspärandi väärtusest ja tähtsusest erinevates regioonides, luua koostöövõrgustik Eesti ja Läti tööstuspärandi objektide vahel ning luua sild Euroopa tööstuspärandi võrgustikuga.

Projekt elustab 26 tööstuspärandi objekti Lõuna- ja Lääne-Eesti regioonis ning Põhja- ja Lääne-Läti ja Riia piirkonnas.

Projekti Läti partnerid on Kurzeme planning region (juhtpartner), Riga planning region, Vidzeme planning region, Ltd Limbazu Tine, Jaunpils Municipality, Kekava Municipality, Ltd Saule Birinu Pils, Ltd Ridelu mill, Freeport of Ventspils Authority, Society “Train Station “Airite””, Aizpute country municipality, Kuldiga country municipality, Ltd “Wool Factory”, Ligatne municipality, Ltd Konu dzirnavas, Koceni Municipality Council, Ltd Gulbene-Aluksne banitis.

Projekti Eesti partnerid on MTÜ Lääne-Eesti Turism ja SA Lõuna-Eesti Turism, MTÜ Alatskivi Looduskeskus, MTÜ Altveski, AS Generaator, MTÜ Hellenurme Veskimuuseum, AS Räpina Paberivabrik, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Eesti Tuletorniselts , OÜ Limex, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, MTÜ Eesti Turbamuuseum, Pöide Vallavalitsus.

Projekti eelarve kahe aasta peale on 1 143 135,40 eurot, sh. sisaldab INTERREG Eesti-Läti programmi 2014-2020 toetust 971 665,09 eurot ja 171 470,31 eurot partnerite kaasrahastust. Projekti kestus: 01.05.2017-30.04.2019.

Projekti koduleht. 

Lisainfo:

Deana Põder

Raudtee- ja Sidemuuseumi juhataja

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid

deana.poder@salm.ee

Tel. + 372 52 89531

 

EE – “See [dokument/artikkel/trükis/veebileht/sotsiaalmeedia konto või lehekülg/ jne] väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”

EN – “This [document/article/publication/website/social media account or site/ etc.] reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.”

Neljateljeline nn Jegorovi tüüpi kaugühenduse reisivagun pikkusega 20,2 m

Standardne NSV Liidu raudteede platskaartvagun on ehitatud Jegorovi-nimelises tehases Leningradis 1940. aastal. Vagunit on hiljem kasutatud teemasinajaama elamisvagunina (PMS 08), mistõttu suurem osa selle originaalsisustusest pole säilinud, samuti puuduvad vaguni katusel algsed ventilaatorid. Vaguni viimaseks numbriks Eesti Raudteel oli 01404 ja see toodi Tallinna vagunidepoost Raudteemuuseumi eksponaadiks Haapsallu 20. detsembril 1997. Algselt on „kõvas vagunis“ olnud 46 magamiskohta ja 61 (hiljem maksimaalselt 86) istekohta, samuti iseseisev vesiküte (vagunisse oli üles seatud katel). Kaugühenduse reisivaguni mõlemas otsas asus tualettruum, ühes otsas ka ahjuruum. Vagunil on säilinud algne käsipidur. Vaguni taaraks algkujul oli kuni 44 tonni.