Läänemaa Muuseumi toimetised XIX. Vallutusest ilmasõjani: artikleid Läänemaa ajaloost