Läänemaa Muuseumi toimetised XVIII. Uurimusi Mati Mandeli auks