Läänemaa Muuseumi toimetised XX. Murrangulised ajad Läänemaa ajaloos