Läänemaa Muuseumi toimetised XXII

Läänemaa Muuseumi toimetised XXII

KATRIN TREUMAN. Läänemaa lohukivid

IVAR LEIMUS. Lisandusi Võnnu hilisviikingiaegsele mündiaardele

MADIS MAASING. Saare-Lääne toomhärrad piiskop Peter Wetbergi ajal (1471–92)

JÜRI KIVIMÄE. Läänemaa talupoegade kaebused anno 1561

ANU MÄND. Ühest Saare-Lääne piiskopi hauaplaadist

ISABEL AASO-ZAHRADNIKOVA, HILKKA HIIOP, TIINA-MALL KREEM, ANNELI RANDLA. Uusi andmeid Christian Ackermanni tööde kohta Karuse, Lihula ja Martna kirikus

INNA PÕLTSAM-JÜRJO. Haapsalu linna- ja lossikiriku inventarid anno 1692 ja 1693

KALEV JAAGO. Tõend linna vallikraavi olemasolust hilisema Kalda tänava alguses. Väljavõte Haapsalu raes 14. mail 1778 toimunud istungi protokollist.

IVAR RÜÜTLI. Ridadevaheline Russwurm. Meenutusi “Eibofolke” tõlkimisest

AGO PAJUR. Sada aastat eesti suurtükiväe sünnist Haapsalus

MATI MANDEL. Oru valla metsavennad 1941. aasta suvesõjas

TRIIN TARK. Läänemaalastest järelümberasujad: 1941. aastal Saksamaale väljarännanute taustast ja rahvusest

Hüvasti, Tanel Moora!

 

Koostaja: Eve Otstavel

Toimetaja: Anu Lepp

Kujundaja: Kersti Siitan

275 lk

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid 2019