Läänemaa Muuseumi Toimetised XXIII

Läänemaa Muuseumi Toimetised XXIII

ANTI SELART

Haapsalu kui kaubalinn 13. ja 14. sajandil
Trading town Haapsalu in the thirteenth and fourteenth century

 

ANTON PÄRN, MADIS NÕMM

Lisandusi Lihula vanima kiriku asukoha määramisel
Additions in determining the location of the oldest church in Lihula

 

MADIS MAASING

Kuidas saadi ja kuidas ei saadud Saare-Lääne piiskopiks
How did one become the Bishop of Osilia and how did one not

 

ANU MÄND

Piiskop ja vaene naine: Kerstine Kruse pärandiloend aastast 1517
The Bishop and a poor woman: the probate inventory of Kerstine Kruse from 1517

 

INNA PÕLTSAM-JÜRJO

Ühest hävinud hauaplaadist Haapsalu toomirikus
On a destroyed grave slab from the Haapsalu cathedral

 

ERKI RUSSOW

Erandlik leid Läänemaalt – keskaegne ehisbrakteaat Erja külast
Medieval silver bezant from Erja village in West-Estonia

 

KAAREL ANTONS

Spordi kujunemine ja areng Läänemaal enne Vabadussõda
Formation of sports activities in Lääne County before the War of Independence

 

EIMAR TÄRK

Kahe peaga kapten ja ahvinahkne kasukas: Läänemaa meremehed Tallinna politsei meremeeste välispasside nimekirjas 1920. aastal
Two-headed captain and monkey-skin coat: Läänemaa sailors on the foreign passport list for seamen at Tallinn Police in 1920

 

JORMA FRIBERG

Sigadega Helsingisse: Aleksander Pikneri sigade transpordist Vormsist ja Haapsalust Helsingisse aastatel 1889–1914
With pigs to Helsinki: Aleksander Pikner’s transport of pigs from Vormsi and Haapsalu to Helsinki in 1889–1914

 

Koostaja: Eve Otstavel

Toimetaja: Anu Lepp

Kujundaja: Kersti Siitan

201 lk

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid 2021