Läänemaa Muuseumi Toimetised XXIV

Läänemaa Muuseumi Toimetised XXIV

 

MATI MANDEL
Muistsete matmispaikade uurimisest Läänemaal
Exploration of prehistoric burial sites in Läänemaa

KAIRE TOOMING
Kirikute rajamisest varaseimate kirjalike allikate valguses
Foundation of churches: evidence from the earliest written sources

JAAK MÄLL
Legend Fulcost, Eestimaa piiskopist
The legend of Fulco, Bishop of Estonia

MADIS MAASING
Johannes Wetberg ja Saare-Lääne piiskopitool
Johannes Wetberg and the episcopal seat of Osilia

ANU MÄND
Kirbla krutsifiks ja Lihula paater
A crucifix from Kirbla and a round cross pendant from Lihula

MONIKA REPPO
Lääne-Eesti ja muu maailm: võrdlevalt Haapsalu ja Pärnu klaasileidudest
Western Estonia: a comparative overview of glass finds from Haapsalu and Pärnu

TALIS VARE
Doktor Hans Alveri pärandist
On Dr. Hans Alver’s legacy

 

Koostaja: Eve Otstavel
Toimetaja: Anu Lepp
Keeletoimetaja: Sirje Toomla
Resümeede tõlge: Martin Jaigma ja autorid
Kujundus: Kersti Siitan

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Haapsalu 2022