2019. aasta ajalookirjanduse aastapreemia antakse üle Haapsalu linnuses

2019. aasta ajalookirjanduse aastapreemia antakse üle Haapsalu linnuses

2019. aasta ajalookirjanduse aastapreemia üle andmine toimub esmaspäeval 17. augustil, algusega kell 14.00 Haapsalu linnuses.

Alates 1995. aastast välja antava ajalookirjanduse aastapreemia eesmärk on tunnustada paremate ajalooraamatute autoreid, hinnata kord aastas eesti ajalooteaduse hetkeseisu ning tõsta avalikkuse huvi ajaloo ja ajaloolaste töö vastu. Aastapreemia kandidaadiks esitatakse kalendriaasta jooksul ilmunud eestikeelseid ajalooalaseid originaalkäsitlusi. Raamatute hindamisel on kriteeriumiks käsitluse teaduslik tase ning uudsus. Lisaks arvestatakse raamatu tehnilist teostust kujunduse, trükkimise ja köitmise osas.

Preemiat annavad välja Akadeemiline Ajalooselts, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskond, Pärnu muuseum, Rahvusarhiiv, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Tallinna Linnaarhiiv,  Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, Tartu Linnamuuseum, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut ning Tartu Ülikooli muuseumid.

Ajalookirjanduse aastapreemia kandidaadiks on seekord esitatud 17 raamatut:

Krista Aru. Jaan Tõnisson — rahvajuht ja riigivanem, 1.–2. osa. (Riigivanemad). Tartu: Rahvusarhiiv

Anneli Banner. Eesti aia ajalugu. [Tallinn]: Hea Lugu

Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni. Peatoimetaja ja koostaja Lilian Hansar. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia

Reet Hiiemäe. Usundid ja vaimsed õpetused Eestis. Tallinn: Varrak

Tallinna ajalugu, I–IV. Peatoimetaja Tiina Kala, toimetaja Toomas Tamla, koostajad Tiina Kala, Lea Kõiv, Olev Liivik. Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv

Janet Laidla, Toivo Kikkas. Akadeemiline vabariik. Tartu Ülikooli üliõpilaskond läbi aja. Tartu: Tartu Ülikooli muuseum

Eesti sõjaväevormi lugu 1918-1940. Koostanud Ülle Kraft. (Eesti Sõjamuuseumi — Kindral Laidoneri Muuseumi toimetised, 9). Viimsi: Eesti sõjamuuseum — kindral Laidoneri muuseum

Mai Levin. Johann Köler (1826–1899). Tallinn: Eesti Kunstimuuseum

Reformatsioon — tõlked ja tõlgendused. Koostanud Piret Lotman. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, 16. Raamat ja Aeg, 5.) Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu

Anu Mänd. Keskaegsed altarid ja retaablid. (Eesti kirikute sisustus, 4.) Tallinn: Muinsuskaitseamet

Kaheksanda sajandi lävepakul. Tallinna Toomkool 1319–2019. Koostanud Priit Rohtmets. (Toomkooli toimetised, 3.) Tallinn: Tallinna Toomkool

Ars Academica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost. Koostanud Ingrid Sahk, Moonika Teemus. Tartu: Tartu Ülikooli muuseum

Jaan Tamm. Muinas-Tallinna otsimas. [Tallinn]: Argo

Vabadussõja mitu palet. Sõda ja ühiskond aastatel 1918–1920. Koostanud Tõnu Tannberg. (Rahvusarhiivi toimetised, 3 (34).) Tartu: Rahvusarhiiv

Epi Tohvri. Georges Frédéric Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor. [Tartu]: Tartu Ülikooli Kirjastus

Jaak Valge. Eesti parlament 1917–1940. Poliitiline ajalugu. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu

Aldur Vunk. Pärnu koolid. (Valikud ja otsused.) [Tallinn]: Argo

 

Ajalookirjanduse aastapreemia statuudi ning eelnevate aastate kõige sisukamaks ja kaunimaks tunnistatud teoste nimekirjaga saab tutvuda Rahvusarhiivi kodulehel: http://www.ra.ee/teadus-ja-publikatsioonid/ajalookirjanduse-aastapreemia/

 

 

Foto: 2018. aasta parima eestikeelse ajalooraamatu autor Heino Arumäe. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR