„Läänemaa Muuseumi toimetised“ on digiteeritult kõigile kättesaadavad

„Läänemaa Muuseumi toimetised“ on digiteeritult kõigile kättesaadavad

Tänu Kultuuriministeeriumi muuseumide arendamise toetusprogrammile ja Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivile DIGAR on kõik seni ilmunud “Läänemaa Muuseumi toimetised” nüüd digiteeritud ja internetis avalikult tasuta kättesaadavad. Toimetised on artikli kaupa leitavad Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kodulehel ja digitaalarhiivis DIGAR.

Alates 1997. aastast on Läänemaa Muuseum välja andnud Läänemaa aja- ja kultuurilugu käsitlevat artiklite kogumikku “Läänemaa Muuseumi toimetised”. Seni on ilmunud 20 trükist, mis sisaldavad kokku 3124 lehekülge Läänemaa kultuuripärandit käsitlevat materjali tunnustatud ajaloolastelt ning koduloouurijatelt. Muuseum korraldab igal suvel ajalookonverentsi. Traditsiooniliselt koostatakse eelneva aasta ajalookonverentsi ettekannete põhjal järgmise aasta konverentsiks uus teadusartiklite kogumik. Konverentsil esinejad on oma ala spetsialistid, mistõttu avaldatud artiklitel on kõrge teaduslik tase. Toimetistel on kandev väärtus rahvusteaduste – ajalugu, arheoloogia, kunstiajalugu, folkloristika ja etnoloogia arendamisel ning populariseerimisel.

„Läänemaa Muuseumi toimetised“ on tänuväärseks lugemisvaraks nii erialaspetsialistidele kui ka kõigile kodukoha ajaloo huvilistele. Kindlasti on toimetised heaks õppematerjaliks Läänemaa koolinoortele, kes oma uurimistöödes seal leiduvatele usaldusväärsetele allikatele tugineda saavad. Samuti on toimetised tänuväärseks töövahendiks Läänemaa giididele. Toimetised sisaldavad ka võõrkeelseid artiklite kokkuvõtteid. Digiteeritud materjali olemasolu teeb toimetised kättesaadavamaks ka väljaspool Eestit.