Silma Õpikoda ja Haapsalu muuseumid alustasid keelekümblusealast koostööd

Silma Õpikoda ja SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid alustasid koostööd, et pakkuda vene kodukeelega õpilastele Eesti loodust ja kultuuri tutvustavaid õppeprogramme.

Selle aasta veebruaris koostati kahepäevane programm „Mitmenäoline Läänemeri“. See tutvustab Läänemere kujunemist, sellega seotud liike ja mere tähtsust meie ajaloos. Silma Õpikojas toimuvad põnevad matkad ja nutitunnid. Lapsed saavad teada, kuidas siinne maa merest kerkis ning millised kalad ja linnud Läänemeres elavad. Programmis kasutatakse tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi, et paraneksid laste digioskused, programmi lõpus toimub e-hindamine.

Haapsalu muuseumides tutvustatakse mere tähtsust kuurorti kujunemisel. Lapsed saavad teada, kuidas Haapsalu lahe ravimuda pani aluse siinse kuurordi õitsengule. Haapsalu raekojas on võimalik näha, millised ajaloolised suurkujud on seda linna külastanud. Iloni Imedemaal räägitakse, miks maailmakuulus lasteraamatute illustraator oma kunstiteosed just Haapsalule kinkis. Päeva lõpetab orienteerumine linnas, kus lapsed peavad kaardi järgi üles leidma Haapsalu vanalinna vaatamisväärsused. Programmi teisel päeval külastatakse Noarootsi ja Nõva piirkonda, et tutvuda sealse loodusega.

Haridusprogrammist oodatakse osa võtma 6. klasside õpilasi, kelle emakeel ei ole eesti keel. Programm on hea võimalus laste keeleoskuse parandamiseks ja erinevate õppeainete lõimimiseks.

Lisainfot vaata siit.