Tiit Kaljuste raamatuesitlus 4. septembril Haapsalu raekojas

Tiit Kaljuste raamatuesitlus 4. septembril Haapsalu raekojas

4. septembril kl 15.00 on kõik huvilised oodatud Haapsalu raekotta Tiit Kaljuste raamatu “Romantikuna I maailmasõjas ja Petrogradis” esitlusele. Raamat on koostatud Kaljuste vanaisa päeviku põhjal, mille tähtusest kõnelevad kohapeal ajaloolased.

Läänemaalt pärit koolmeister Mihkel Turmann (1882-1952) mobiliseeriti 1915. aasta alguses tsaariarmeesse. Pärast paari kuud õppusi Petrogradis saadeti soldat Preisi rindele Poolamaale. Õnneks jäi rindeaeg lühikeseks ja mees sattus Volõõnia kaardiväepolgu tagavarapataljoni Petrogradi. Tsaaririigi pealinna jäi ta soldatina teenima 1917. aasta keskpaigani, olles pealtnägijaks nii Veebruarirevolutsioonile kui ka Eesti iseseisvuse taastamise alghetkedele. Muhedat ja värvikat päevikut ilmestavad tollane keelepruuk, kodumaa igatsusest kantud luuletused  ja autentsed fotod.

Raamatuesitlus