Püsinäitus

Raudtee- ja Sidemuuseumil on valminud uue püsiekspositsiooni kontseptsioon

 

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid koosseisu kuuluv Raudtee- ja Sidemuuseum valmistub uuendama ajaloolises Haapsalu raudteejaama kompleksis paiknevat ekspositsiooni, mis hõlmab nii reisijatehoonet kui väliala, millel paikneb muuseumi veerem. Raudtee ja side on läbi aegade tähendanud inimeste, kaupade, ideede liikumist ja kohtumist. See on omakorda olnud aluseks ühiskonna kiirele arengule.

Rohuküla-Turba vahelise reisirongiliikluse taastamise järel elektriraudteena muutub ja täieneb kompleksi kuuluvate alade ning hoonete funktsioon. Muuseumi oluliselt laiendatud ja kaasajastatud püsinäitus, mis peab andma mõtestatud ja elamusliku ülevaate raudteetranspordi ja side ajaloost Eestis 19. saj lõpust kuni tänapäevani ning pakkuma külastajatele kaasaegselt esitletud teadmisi ja erinevaid tegevusi ainulaadses arhitektuurses ja tehnilises keskkonnas, loob eelduse suure turismipotentsiaaliga külastuskeskuse tekkimiseks piirkonda. On ainulaadne, et muuseum saab paiknema ühendusteede ristumiskohas, kuhu jõuavad külalised nii rongi, auto, bussi kui praamiga. Jalgsi ja rattaga liikujatest rääkimata.

Kontseptsioonis esitatakse ja analüüsitakse eeldatavalt 2025. aastal valmiva püsiekspositsiooni jaoks vajaliku füüsilise keskkonna (välis- ja sisealad) funktsioone, sihtgruppe, ekspositsiooni eesmärke, põhimõtteid, eksponeeritava materjali esitamise printsiipe ja põhisõnumeid, samuti külastajateekondi erinevatel ekspositsioonialadel ja nende vahel. Samuti on kirjeldatud potentsiaalseid külastajatele pakutavaid atraktsioone ja pedagoogilisi programme.

Töö valmis Muinsuskaitseameti toel „Muuseumide kiirendi“ taotlusvoorust rahastatava projekti raames. Hoonestuse ja välialade arhitektuurne kontseptsioon valmis koostöös OÜga Sova Arhitektid, püsiekspositsiooni sisulise kontseptsiooni tegemist nõustas BDA Consulting OÜ. Koostööpartneritena andsid oma panuse SA Läänemaa, Haapsalu linnavalitsus, Muinsuskaitseamet ja mitmed teised organisatsioonid.