Kultuurivaldkonna ühine ettepanek kriisist väljumiseks

Kultuurivaldkonna ühine ettepanek kriisist väljumiseks

04.03.2021

Kultuurivaldkonna organisatsioonid mõistavad hästi, et COVID-19 haigestumus on järjest kasvamas ja meie haiglasüsteem on viidud toimetuleku piirile. Aasta tagasi sulgesid kultuuriasutused nakkuse leviku piiramiseks koos teiste sektoritega uksed, äsja kordus see taas. Aasta jooksul oleme õppinud koos oma riigiga kriisis toime tulema. Koostöös Terviseametiga on kultuurivaldkond omandanud vilumuse rakendada tõhusalt rahvusvahelistes teadusuuringutes soovitatud viiruse levikut takistavaid meetmeid.

Leiame ühiselt, et piirangute rakendamisele peaksid järgnema teiste riikide eeskujul kriisilahendused, mis tagavad kultuurivaldkondade ellujäämise ja arengu. Euroopa riigid leiavad oma valdkondade kriisist välja toomiseks täiendavaid ressursse. See on ka meie arvates Eestile ainuõige lähenemine. Inimeste heaolu, kultuuri jätkusuutlikkus ja ettevõtete püsimine sillutab tee eelarvetasakaalule tulevikus.

Kultuur on Eesti majandust käivitav jõud, mis on tihedalt seotud ennekõike turismi ja teenussektoriga. Ähvardavad pankrotid ja ettevõtete majandustegevuse lõppemine kultuurivaldkonnas on laia negatiivse mõjuga kogu majandusele. Kultuuriasutuste sulgemine ja neile sidusteenuseid pakkuvate ettevõtete majandustegevuse piiramine vajab sektori edasise võimekuse tagamiseks ja taastumiseks iga valdkonna eripäraga arvestavaid lahendusi.

Eesti kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas töötab üle 30 000 inimese (ligikaudu 5% kõikidest hõivatutest); selles tegutseb ligikaudu 10 000 ettevõtet ja asutust ning selle valdkonna osakaal SKP-st on 3% (üle 1,5 miljardi euro). Sealjuures on oluline silmas pidada, et kultuuri mõju majandusele on otsestest näitajatest palju laiem – nt ligi 40% turismireisidest on seotud kultuurilise pakkumisega ja kultuuriürituste külastuste puhul kulutatakse muudele teenustele tihtipeale piletihinnast ca 4 korda rohkem. Kultuurivaldkond suurendab riigi rahvusvahelist tuntust ning soodustab majanduse arengut muu hulgas välisinvesteeringute ligitõmbamisega. Lisaks sellele loob kultuur väärtust eri piirkondadele ja elukeskkonnale üldisemalt, soodustades regionaalset arengut ja kogukondade lõimumist. Sealjuures ligikaudu 90% loomemajandusest on siiani tegutsenud täiesti sõltumatult riigi toetustest. Seega hõlmab ja mõjutab kultuurivaldkond väga laia võrgustikku ja külgnevaid teenuseid. Kriisis kannatada saanud kultuurisektori taastamine kujuneks lähiaastatel raskeks ja kulukaks.

Rõhutame ka kultuuri olulisust vaimse tervise toetamisel raskel ajal. Ka varem on Eesti ajaloos just kultuur olnud see, millest teadmatuses ja ebakindluses tuge leitakse. Seetõttu on kultuurielu taasavamine esimesel võimalusel määrava tähtsusega üldisele heaolule, sektori taastumisele ja majanduse kiirele toimimisele. Saame seekord eeskujuks võtta juba aasta jooksul nii meil kui ka mujal käivitatud meetmeid, et avamine toimuks kiiremini ja sujuvamalt kui eelmisel aastal.

Vajalikud lühiajalised meetmed:

  • eraldada ajavahemikuks 2021. veebruarist kuni oktoobrini valdkonnale kriisiabi, mis võimaldab katta osa kultuuriorganisatsioonide püsikuludest (lisaks tööjõukuludele rendi- ja halduskulud). Töötukassa palgameede ei kata kõiki kultuuriorganisatsioonide ja -ettevõtete vajadusi;
  • luua riskifond professionaalsetele korraldajatele kindlustunde loomiseks ja piletite tagasiostu finantseerimiseks, et tagada korraldajale ja piletiostjale kindlus juhul, kui COVID-19 piirangud ei võimaldada üritust korraldada, korraldajad on sunnitud üritust edasi lükkama või üritused toimuvad mahupiirangutega. Sarnaseid riskifonde on hakatud looma ka mujal Euroopas;
  • eraldada ja suunata loomeliitude kaudu loovisikutele täiendavat loometoetust. Kultuurivaldkonnas tegutsevate vabakutselistele loovisikutele loometoetuste maksmiseks vajavad loomeliidud lisaressurssi, samuti on oluline luua võimalused ka nendele loovisikutele, kes ei kuulu vabakutselise loovisiku seaduse kohaldamisalasse. Oleme teadlikud, et nimetatud abipakett on välja pakutud, aga see on nii kehtivate piirangute kui ka pikaajalise väljumiskava valguses osaline lahendus.

Rõhutame, et vajadus lühiajalise kriisiabi järele on praegu oluliselt suurem kui eelmisel aastal, sest reservid on kasutatud, toimetulek häiritud ja taastumine omal jõul võimatu.

 

Vajalikud pikaajalised meetmed:

  • suurendada kultuuri ja loomemajanduse taastumiseks vahendeid Euroopa Liidu vahenditest – sh 2021–2027 Euroopa struktuurivahendite fondist ning Õiglase Ülemineku Fondist. Eesti ei ole eraldanud loomemajandusele raha REACT-EUst, lisaks on sektori finantseerimist teistest ELi vahenditest planeeritud ebapiisavas mahus. Samal ajal on Euroopa Komisjon tõstnud kultuuri esile kui kriisis enam kannatada saanud sektorit (Euroopa Komisjon 2020) ja Euroopa Parlament on kutsunud üles komisjoni ja liikmesriike eraldama vähemalt 2% Euroopa taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist kultuuriasutuste toetamiseks vastavalt nende vajadusele (Euroopa Parlament 2020).
  • kaaluda taastumist toetavat käibemaksumäära kultuuriürituste piletitele ajutise toetusmeetmena.

Oluline on koostöös kultuurivaldkondade esindajatega töötada välja nii lühiajalised kui ka pikaajalised meetmed vastavalt iga valdkonna spetsiifikale, võttes aluseks nii valdkondade eraldiseisvad pöördumised kui ka eelnimetatud ühise kriisist väljumise ettepaneku. Samuti on oluline kokku leppida kommunikatsioonisõnumites, mis toetavad kultuuri järkjärgulist ja vastutustundlikku avamist. Nii kindlustame valdkonnas tegutsevate kultuuriorganisatsioonide ja -ettevõtete, loovisikute ja tugiteenuste osutajate majandusliku jätkusuutlikkuse. Ilma riigipoolse päästemehhanismita oleme tõsises ohus ja meie kultuuriline mitmekesisus ja järjepidevus on tugeva löögi all.

Kultuur on meie põhiseaduslik imperatiiv, mille jätkusuutlikkus on meie riigi kestvuse aluseks. Eesti rahva ja kultuuri säilimise tagamine läbi aegade on Eesti Vabariigi põhieesmärk.

Kultuurivaldkonna esindajad soovivad kohtuda Vabariigi Valitsuse ministritega: peaminister Kaja Kallase, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti, majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ja kultuuriminister Anneli Otiga.

 

Pöördumise kõneisikud:

Aivar Sirelpuu, Tallinna Kontserdimaja AS (Alexela Kontserdimaja)

Anton Pärn, Muuseuminõukogu

Ave Tölpt, Music Estonia

Eva Saar, Jazzkaar ja Jõulujazz festivalid

Helen Sildna, Tallinn Music Week festival

Kadi-Ell Tähiste Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja Kai kunstikeskus

Kaupo Liiv, VLG Filmid OÜ

Kristjan Hallik, SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Kristjan Kongo, Forum Cinemas

Margus Allikmaa, Vene Teater, Eesti Etendusasutuste Liit

Sirje Helme, SA Eesti Kunstimuuseum

Tiina Lokk-Tramberg, Tallinna Pimedate Ööde Filmi Festival

 

Pöördumisele kirjutas alla 251 organisatsiooni:

ACME Film Eesti / Katre Valgma

AmiLab MTÜ / Len Murusalu

Amplituud OÜ / Timo Ilves

Anna OÜ / Anna Pärnoja

Ansambel Vox Clamantis, MTÜ Eesti Gregoriaani Ühing / Jaan-Eik Tulve

Art&Tonic Galerii / Reigo Kuivjõgi

Artmusic Kontserdiagentuur OÜ / Zoja Goor

AS Piletilevi / Jaanus Beilmann

Autorfest OÜ / Hingede öömuusika / Juhani Jaeger
Avalike ürituste korraldajate liit MTÜ  / Auris Rätsep

Avatud Galerii / Mariliis Peterson

Bestfilm.eu / Triin Rohusaar

Birdeye Entertainment OÜ / Mihkel Sirelpuu

Borka Unlimited OÜ / Boriss Hrebtukov

Brass Garage OÜ/ Artur Kiik

Club Hollywood OÜ / Rauno Otsepp

Corelli Music OÜ / Mail Sildos

Culpro OÜ / Sten Arvi

Cuuclub OÜ / René Jõhve

Damn.Loud Agentuur / Roman Demtšenko
Disainiöö Festival / Ilona Gurjanova

Disco Tallinn / Toomas Lehtsalu ja Andrius Videnski

DRGOOD OÜ / Philip Nikolajev

EELK Kirikumuusika Liit / Tuuliki Jürjo

Eesti Animatsiooni Liit / Mari Kivi ja Ruth-Helene Melioranski

Eesti Arhitektuurimuuseum / Triin Ojari

Eesti Armeenia Rahvusselts Komitas / Andranik Kechek

Eesti Autorite Ühing / Vaiko Eplik

Eesti Esitajate Liit / Urmas Ambur
Eesti festivalid ja kontserdid OÜ / Auris Rätsep

Eesti Filmirežissööride Gild / Moonika Siimets, Tanel Toom, Rainer Sarnet, Marko Raat, Liina Triškina-Vanhatalo

Eesti Filmitööstuse Klaster / Elen Kallas, Aet Laigu, Marju Lepp ja Kristian Taska

Eesti Fonogrammitootjate Ühing / Rauno Haabmets

Eesti Fotokunstnike Ühendus / Kulla Laas ja Helen Melesk

Eestifoto kool MTÜ / Ain Lätti

Eestifoto Stuudio / Kaupo Kikkas

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja Kai kunstikeskus / Karin Laansoo ja Kadi-Ell Tähiste

Eesti Kammerkooride Liit / Kertu Süld

Eesti Kinoliit / Kadri Vaas

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv / Risto Järv

Eesti Kunstnike Liit / Elin Kard

Eesti Kultuuri Koda / Heili Vaus-Tamm

Eesti Lastekirjanduse Keskus / Triin Soone

Eesti Lavastuskunstnike Liit / Maret Tamme

Eesti Leiutajate Liit / Aarne Toomsalu

Eesti messid ja konverentsid OÜ / Auris Rätsep

Eesti Muusikafestivalid MTÜ / Villu Veski

Eesti Näitlejate Liit / Tõnn Lamp

Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ / Viljandi pärimusmuusika festival / Tarmo Noormaa ja Ando Kiviberg

Eesti Rahva Muuseum / Alar Karis

Eesti rahvamuusikatöötluste festival Mooste Elohelü / MTÜ Folgisellide Selts / Liivi Tamm

Eesti Suurkontsertide Korraldajate Liit / Mart Eensalu

Eesti Tantsuagentuur / Raido Bergstein

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit / Maria Uppin-Sarv

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum / Kai Lobjakas

Elevator Music OÜ / Mark Eric Kammiste

Erik Lindström OÜ / Erki Pärnoja

Erinevate Tubade Klubi / Eero Järviste

ERP OÜ / Tiina Jokinen ja Peeter Vähi

Estetica OÜ / Alyona Movko-Mägi

Estinfilm / Mati Sepping

Estonian Funk Embassy / Henrik Ehte

Estonian Theatrical Distribution OÜ / Timo Diener

Esttradmusic OÜ / Maarja Nuut

Eventech OÜ / Art Schneider

Fancybox Records OÜ / Henri Kuusk

FIE Rain Annast, vabakutseline loovisik

Fin OÜ / Liis Lemsalu

Finest Sounds OÜ / Kaur Kenk

Fish Film OÜ / Philly Joe’s TV / Reigo Ahven

Folk Massidesse OÜ / MTÜ Treski Küün / Jalmar Vabarna

Forum Cinemas / Kristjan Kongo

Fotografiska Tallinn / Margit Aasmäe

Genialistide Klubi / Jaan Kroon

Good Night OÜ / Kaarel Sein

HALL / Elena Natale

Hea Uus Heli MTÜ (Üle Heli festival) / Aivar Tõnso

Heaven´s Trumpet / Mihkel Tomberg

Hiiumaa Loovisikute Vabaühendus HiKu MTÜ

Huba OÜ / Mari Kalkun

Huntermusic OÜ / Jana Kütt

Head Of Sound OÜ / Silver Rästa

Impro Barbarella MTÜ / Andranik Kechek

Ideeklaas OÜ / Kalli Sein

Intsikurmu Festival / Mihkel Kübar

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus / Toomas Järvet ja Kristel Laur

Järve Music OÜ / Allan Järve

Jõulumuusika festival “Kirikupühad Maarjamaal” / Mail Sildos

Kauplus Aasia / Tanel Mütt

Kino Sõprus / Ivar Murd

Klaverifestival Suveuni, MTÜ Suveuni / Kaija Velmet

Kogo galerii / Liina Raus

Kondase Keskus / Mari Vallikivi

Kultuuriklubi Tempel /Andres Tölp

Kunstihoone SA / Paul Aguraiuja

Kõlav OÜ / Sirje Medell

L Tips Agency Estonia / Liina Tammepõld

Laas Entertainment OÜ / Silver Laas

Liivimaa Muusik OÜ / Toivo Tuberik

Live Agency Group OÜ / Festival Augustibluus / Indrek Ditmann
Loovüksus / Aare Tammesalu

Lugemik MTÜ / Indrek Sirkel

Maajaam MTÜ / Timo Toots

Macadam Group OÜ / Macadam Music agentuur / Andrius Videnski

Made In Baltics Entertainment OÜ / Toomas Olljum
Mathei Florea UÜ / Mathei Florea

Media Musica OÜ

Meeskond Security OÜ / Eigo Sõster

Minha Musica OÜ / Helin-Mari Arder

Monday Morning OÜ / Marii Reimann ja Martiina Putnik

Monopol Entertainment OÜ / Kersten Kõrge

Moon Management OÜ / Marili Jõgi

Moonwalk OÜ / Tambet Mumma

MT Music OÜ / Marek Talts

MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum / Valdo Praust

MTÜ Eesti Jazzliit / Kirke Karja ja Elo-Liis Parmas

MTÜ Eesti Jazzorkester / Lauri Kadalipp, Ronja Soopan

MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing / Ülle Valimäe

MTÜ Floridante / Saale Fischer

MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing / festivalid Jazzkaar ja Jõulujazz / Anne Erm ja Eva Saar

MTÜ Kammernaiskoor Sireen / Nele Erastus

MTÜ Kammermuusikud / Diana Liiv

MTÜ KummaLiine / Ivi Rausi-Haavasalu

MTÜ Tallinna Jazziklubi / Philly Joe’s / Reigo Ahven

MTÜ Noorte ja Tudengite Rütmimuusika Organisatsioon / Reigo Ahven

MTÜ Misanzen / Helen Rekkor ja Sirlen RekkorMTÜ Must Kast / Jaanika Tammaru
MTÜ Noorte Segakoor Vox Populi / Janne Fridlin ja Evelin Värva

MTÜ Okapi / Birgit Pählapuu ja Temuri Hvingija

MTÜ Potsataja / Peeter Taim

MTÜ Pärnu Kammerkoor / Toomas Unt

MTÜ Rajamuusika / Festival IDeeJazz / Oleg Pissarenko

MTÜ Segakoor HUIK! / Hanna Läänemets

MTÜ Segakoor Noorus / Maarja Helstein

MTÜ Suured Teod ja Mulks OÜ / Villem Varik

MTÜ Uue Loomingu Maja / Emer Värk ja Anatoli Tafitšuk

MTÜ Viljandi Kitarrifestival / Ain Agan
MTÜ Viljandi Vanamuusika Festival / Neeme Punder
Music Estonia MTÜ / Ave Tölpt

Musica Sacra MTÜ / Viljandi Orelifestival / Tuuliki Jürjo
Musikaalne OÜ / Marianne Leibur

Must Käsi OÜ / Kristi Porila

Muuseuminõukogu / Anton Pärn

Muusikute Täiendõppe Keskus / Muusikute fond PLMF / Pille Lill

Nargenfestival / SA Lootsi Koda / Tõnu Kaljuste ja Kadri Tikerpuu

Narva kunstiresidentuur (NART) / Ann Mirjam Vaikla

Novum MTÜ / Kristjan Randalu

Nu Beat OÜ / Kaspar Kalluste

Open Room OÜ / Merli Antsmaa

OOPUS OÜ / Mari Meentalo ja Johannes Ahun

OÜ Mängutoos / Tuuli Velling ja Teet Velling

OÜ Nobadu Meitiku / Jaanis Kill

OÜ Teet ja pojad / Kaisa Ling

Padar Production OÜ / Tanel Padar

Paide Muusika- ja Teatrimaja / Martha-Beryl Grauberg

Paide Teater / Harri Ausmaa

Paroodiateater MTÜ / Annika Tellissaar

Pennar Music OÜ / Karl Madis Pennar

Phrazein OÜ / Ingrid Roose

Pianoman Music Agency OÜ / Tarmo Sillaots

Pillipoisid OÜ / Kalle Pilli

Pleilist OÜ / Liisi Voolaid

PLMF Arts Management / Leelo Lehtla

Poiss Productions OÜ / Kristjan Vardja

Progpassion OÜ / Kaarel Tamra

PromFest MTÜ / Erki Pehk

Prophonic OÜ / Kaur Kenk

Proto Avastustehas / Ott Sarapuu

Pussy Pictures OÜ / Maria Elisaveta Roosalu

Põhjamaade Sümfooniaorkester, MTÜ Hea Muusika Selts / Kadri Tali ja Anu Tali

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus / Eerika Mark

Pärnu Linnaorkester / Helen Erastus

Pärnu Kontserdibüroo MTÜ / Elo Kesküla

Rapla Kirikumuusika Festival / Kait Kaeval

RBN Music OÜ / Kristjan-Robert Rebane

RGB Baltic OÜ / Peeter Randväli

Roll Agentuur OÜ / Norman Salumäe

Rulls Royce OÜ / Toomas Rull

Ruuum OÜ / Karl Sirelpuu

Röövel OÜ / Ronja Soopan

Rüki Galerii OÜ / Triinu Jürmann

SA Arvo Pärdi Keskus / Anu Kivilo

SA Eesti Ajaloomuuseum / Peeter Mauer

SA Eesti Filmi Instituut / Edith Sepp

SA Eesti Kunstimuuseum / Sirje Helme

SA Eesti Meremuuseum / Urmas Dresen

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor / Esper Linnamägi

SA Eesti Kontsert / Kertu Orro

SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester / Kristjan Hallik

SA Eesti Vabaõhumuuseum / Tanel Veeremaa

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid / Anton Pärn

SA Tallinna Kultuurikatel / Liina Oja

SA Võru Kannel / Heiki Kelp

Saku Suurhall (Best Idea OÜ) / Tarmo Hõbe

Sandra Vabarna OÜ / Sandra Vabarna

Sargentas OÜ, Sargento OÜ / Sandra Sersant

Showtech OÜ / Tõnu Karpov

Siinusöö OÜ / MTÜ Kullaaugu / Argo Vals

Smoke Break Ent. / Sander Rajamäe

Smuuv OÜ & Smuuv Records OÜ / Anton Must

Solidsound OÜ / Taavi Paomets

Sonorus OÜ / Kaarel Tamra ja Kaur Kenk

Sound of Music OÜ/ Susanna Aleksandra

Sound Plasma festival / Helena Tuuling

Sound OÜ, Kinomaja, Full House Agency OÜ / Danel Pandre

SoundRoom OÜ / Siim Hiob

Soundtaco OÜ / Kertu Mägar

Special Events Management OÜ / Jevgeni Timoštšuk

Star Management OÜ / Fred Krieger

Studio89 / Franck Reisner

Sveta Baar / Madleen Teetsov

Sõru Jazz / Tuletorni Kontsert / Esmaspäeva Jazz / Guido Kangur ja Pille Lukin

TAFF:fest / Gülnar Murumägi ja Raivo Tafenau

Tallinna Filharmoonia / Margit Tohver-Aints

Tallinna Jazzibaar OÜ / Philly Joe’s / Reigo Ahven

Tallinna Kirjanduskeskus / Maarja Vaino

Tallinna Kontserdimaja AS (Alexela Kontserdimaja) / Aivar Sirelpuu

Tallinn Music Week festival / Helen Sildna ja Pärtel Soosalu

Tallinna Pimedate Ööde Filmi Festival / Tiina Lokk-Tramberg ja Mikk Granström

Tallinna Uue Muusika Ansambel MTÜ / Helena Tuuling

Tapa Valla Kultuurikeskus / Edmar Tuul

Tartu Elektriteater / Andres Kauts

Tartu Kontsertkorraldus OÜ / Vello Tellissaar

Tartu Kunstimuuseum / Joanna Hoffmann

Tartu Kunstnike Liit / Peeter Talvistu

tARTu pood / Raul Oreškin

Teater OÜ / POINT / Karl Kermes

Temnikova & Kasela galerii / Olga Temnikova

Thule Kino & Thule Koda / Hõbekeskus OÜ / Kristi Porila, Andres Tinno

Ticketer OÜ / Margo Pärnaku, Priit Lees

TIKS OÜ / Peeter Ehala, Sander Mölder

Tiks ja Torud OÜ / Lauri Kadalipp

Trammur OÜ / Ramuel Tafenau

Trumbi Muusika OÜ / Janno Trump

TT Music OÜ / Tobias Tammearu

Tähesõjad OÜ / Elo-Liis Parmas

Unforgiven OÜ / Kadri Voorand

Uus Kontsert OÜ / Toivo Tuberik

Urban Culture Entertainment / Tatjana Korenik

Valguskunst OÜ / Oliver Kulpsoo

Varajase muusika stuudio Cantores Vagantes MTÜ / Reet Sukk

Varajase muusika festival Tallinn feat. Reval / Taavi-Mats Utt

Viimsi Kino / Rein Oks

Viru Folk / Peep Veedla

Von Krahl/ Peeter Jalakas

Voronja galerii / Raul Oreškin

VLG Filmid OÜ / Kaupo Liiv

Võnge Festival / Tarmo Sikk ja Kalev Rundu

White Demon Entertainment OÜ / Liina Tammepõld

Öökultuuri MTÜ / Rauno Otsepp, Priit Tomp, Kardo Kõiv

Üle-eestiline neidudekoor LEELO / Külli Kiivet ja Kertu Süld